S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

 

E-shop

 

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 15,9 Kč
skladem
naše cena 134,7 Kč
skladem
naše cena 34,8 Kč
skladem
naše cena 188,7 Kč
skladem
naše cena 404,7 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 80,7 Kč
skladem
naše cena 13,3 Kč
skladem
naše cena 782,7 Kč
skladem
naše cena 615,7 Kč
skladem
naše cena 350,7 Kč
skladem

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

NÁKUPNÍ ŘÁD

  1. Všeobecná ustanovení
  2. Předmět smlouvy
  3. Místo plnění
  4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
  5. Cena a placení
  6. Dodací lhůta
  7. Dopravní podmínky, poštovné
  8. Záruka, servis, vrácení zboží
  9. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy PFAFF-SERVIS spol. s r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí. 

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

 

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách firmy PFAFF-SERVIS spol. s r.o., katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Firma PFAFF-SERVIS spol. s r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách PFAFF-SERVIS spol. s r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Cena objednaného zboží je standardně uvedena v Kč. Zboží lze však objednat a uhradit i v EUR. Hodnota zboží v EUR bude v následné kalkulaci (potvrzení objednávky vystavené pracovníkem společnosti PFAFF - SERVIS spol. s r.o. zaslané na e-mailovou adresu kupujícího, nikoliv automaticky vygenerované potvrzení e-shopu) navýšena o 10% - do hodnoty zboží v EUR nejsou zahrnuty vedlejší náklady na pořízení zboží.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 10 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na centrálním skladě (v Německu). Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 10 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

7. Dopravní podmínky, poštovné

 

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny
Expresní balíková služba PPL *

Maximální hmotnost zásilky 20 kg. Maximální délka zásilky (nejdelší strana) 200 cm a zároveň součet obvodu a délky zásilky maximálně 300 cm. U objemnějších zásilek a zásilek s celkovou hmotností nad 20 kg bude cena za dodání sdělena kupujícímu v e-mailovém potvrzení objednávky. Cena za dodání zboží na Slovensko bude kupujícímu sdělena v e-mailovém potvrzení objednávky.

114.90 Kč
Osobní vyzvednutí zboží

Osobní vyzvednutí ve firmě PFAFF-SERVIS v Prostějově.

0.00 Kč
Sběrná služba TOPTRANS

VYUŽÍVÁ SE V PŘÍPADĚ TĚŽŠÍCH A OBJEMNĚJŠÍCH ZÁSILEK.

Cena za přepravu bude kupujícímu sdělena v e-mailovém potvrzení objednávky.

0.00 Kč
ZASLÁNÍ KATALOGŮ - Česká pošta - ZDARMA *

Pouze při objednání samostatných katalogů

0.00 Kč

* Pro zásilky nad 2,479.40 Kč (bez DPH) 3,000.07 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma.

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny
Dobírkou

NENÍ MOŽNÉ PLATIT V € -> ZVOLTE PROSÍM PLATBU PŘEVODEM Z ÚČTU

Maximální hmotnost zásilky 20 kg. Maximální délka zásilky (nejdelší strana) 200 cm a zároveň součet obvodu a délky zásilky maximálně 300 cm. U objemnějších zásilek a zásilek s celkovou hmotností nad 20 kg bude cena za dodání sdělena kupujícímu v e-mailovém potvrzení objednávky.

36.10 Kč
Převodem z účtu - zálohovou fakturou

Maximální hmotnost zásilky 20 kg. Maximální délka zásilky (nejdelší strana) 200 cm a zároveň součet obvodu a délky zásilky maximálně 300 cm. U objemnějších zásilek a zásilek s celkovou hmotností nad 20 kg bude cena za dodání sdělena kupujícímu v e-mailovém potvrzení objednávky.

0.00 Kč
V hotovosti při os. vyzvednutí

Osobní vyzvednutí ve firmě PFAFF-SERVIS v Prostějově.

0.00 Kč
ZASLÁNÍ KATALOGŮ - ZDARMA
(objednávky do 10.10 Kč)

Pouze při objednání samostatných katalogů

0.00 Kč

Pro zásilky nad 2,479.40 Kč (bez DPH) 3,000.07 Kč (vč. DPH) je cena za způsob platby zdarma.

Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku. Poštovné bude účtováno dle tarifu zvoleného přepravce (PPL, Toptrans). Poštovné bude uvedeno v potvrzení objednávky, které obdržíte od našeho zaměstnance (nikoliv v automatickém potvrzení z e-shopu).

8. Záruka, servis, vrácení zboží

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

Kupující má právo zboží vrátit do 14 dnů od data zdanitelného plnění. Avšak pouze za podmínky, že zboží je vráceno zjevně nepoužívané, neopotřebované a nepoškozené. Pokud je to možné, zboží musí být vráceno v původním obalu nebo v obdobném náhradním obalu, avšak vždy se zřetelně uvedeným správným objednacím číslem! Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Ten je povinen zboží k přepravě zajistit tak, aby nedošlo k jeho poškození. Při nesplnění výše uvedených podmínek si společnost PFAFF-SERVIS vyhrazuje právo zboží odmítnout, případně kupujícímu vyúčtovat skutečné náklady spojené s vrácením zboží (doprava, výroba náhradních obalů atd.). Při splnění uvedených podmínek se společnost PFAFF-SERVIS zavazuje zboží převzít zpět a vystavit dobropis (cena za dopravu se nevrací). Tentýž postup platí i pro výměnu zboží (cena za dopravu se nevrací).

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

 

Platné od 12.5.2010

MzZhMzM